Yhteystiedot

Suomen lautapeliseura ry

Bertel Jungin aukio 4
02600, Espoo

info@lautapeliseura.fi

REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterin nimi

Suomen lautapeliseuran jäsenrekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Nimi:                     Suomen lautapeliseura
Verkkosivut:          lautapeliseura.fi
Osoite:                 Bertel Jungin aukio 4, 02600, Espoo
Sähköposti:          info@lautapeliseura.fi

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                     Suomen lautapeliseuran jäsenvastaava
Osoite:                 Bertel Jungin aukio 4, 02600, Espoo
Sähköposti:          jasenvastaava@lautapeliseura.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Yksittäisen jäsenen tietoja voidaan jakaa kyseisen jäsenen pyynnöstä yhteistyökumppaneiden kesken. Tiedot tallennetaan Yhdistysavain-rekisteri palveluun yhdistysavain.fi palvelimille.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Jäsenen syntymävuosi tilastointia varten

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Suomen lautapeliseura ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
 

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Ota yhteyttä